صفحات

۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

زنجيرهاي ظلم را پاره كنيد و يوغ ستم را بشكنيد و مظلومان را آزاد سازيد و خوراكتان را با گرسنگان تقسيم نمائيد
كتاب مقدس:
زنجيرهاي ظلم را پاره كنيد و يوغ ستم را بشكنيد و مظلومان را آزاد سازيد و خوراكتان را با گرسنگان تقسيم نمائيد.مبارزان دلير در ايران و جهان , نبرد ما با اشغالگران , متجاوزان و سوداگران مال و جان و ناموس مردم ايران ادامه مي يابد...زنان و مردان آگاه و مبارز , همه با هم , كاخ ظالمان و ستمگران حاكم بر ايران را سرنگون و ويران خواهيم كرد!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر