صفحات

۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

بر عليه "حكومت شيطاني ولي فقيه" بپاخيزيد


مسيحيان در ايران و جهان , بر عليه "حكومت شيطاني ولي فقيه" بپاخيزيد


حكومتي كه زنان و مردان را سنگسار ميكند , يك حكومت شيطاني است


حكومتي كه زنان و مردان را در ايران بدارمي آويزد , يك حكومت شيطاني است


حكومتي كه دست و پاي زنان و مردان جوانان و نوجوانان را قطع ميكند , يك حكومت شيطاني است


حكومتي كه چشمان زندانيان را از حدقه در مي آورد , يك حكومت شيطاني است


ايرانيان مبارز در ايران و جهان , بر عليه حكومت "خامنه اي خونآشام" بپاخيزيد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر