صفحات

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

آخرین شام عیسی با شاگردانGospel of Luke in Farsi, Page40b
Gospel of Luke in Farsi, Page40c
Gospel of Luke in Farsi, Page40d
Gospel of Luke in Farsi, Page41a
Gospel of Luke in Farsi, Page41b

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر