صفحات

۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

جمعه خونین _ عیسی به مرگ محکوم شد

Gospel of Luke in Farsi, Page42c
Gospel of Luke in Farsi, Page42d
Gospel of Luke in Farsi, Page43a

jesus-being-beaten

jesus-carrying-cross-bloody

Gospel of Luke in Farsi, Page43c

Gospel of Luke in Farsi, Page43d


jesus crucify

Gospel of Luke in Farsi, Page44a

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر