صفحات

۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

آخرین شام عیسی با شاگردان - دستگیری و محاکمه عیسیGospel of Luke in Farsi, Page40b
Gospel of Luke in Farsi, Page40c
Gospel of Luke in Farsi, Page40d
Gospel of Luke in Farsi, Page41a
Gospel of Luke in Farsi, Page41b
Gospel of Luke in Farsi, Page41c
 

Gospel of Luke in Farsi, Page41d
Gospel of Luke in Farsi, Page42a
Gospel of Luke in Farsi, Page42b
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر