صفحات

۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

رادیو فرانسه: روزسه شنبه ۲۵بهمن, صدها نفر توسط نیروهای امنیتی دستگیرشده اند


درگیری مردم با نیروهای مزدور خامنه ای در عاشورا ی 88- آرشیو


دستگیری های گسترده در تهران
به دنبال دعوت اپوزیسیون حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور، روزگذشته درتهران و برخی از شهرهای این کشور تظاهرات اعتراضی علیه حکومت برگزارشد.

درتظاهرات روزسه شنبه صدها نفر توسط نیروهای امنیتی دستگیرشده اند.

درپایان تظاهرات خیابانی درشهرهای ایران، عفو بین الملل با انتشاربیانیه ای اعلام داشت که تظاهرات درتهران و شهرهای ایران مورد سرکوب حکومت قرار گرفته است.
عفو بین الملل می گوید: رژیم ایران همچنین دسترسی به سرویس خدماتی ایمیل را مسدود کرده بوده است. 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر