صفحات

۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

دو درسی که مردم ایران به دشمن آموختند

در سالگرد انقلاب بهمن, مردم با غیرت و با شرافت ایران یکبار دیگر ۲ درس مهم  و تاریخی  به آنهایی که نمیفهمند و یا نمیخواهند بفهمند, آموختند.

درس اول, بوضوح و روشنی به آنها آموختند که خواهان سرنگونی رژیم دیکتاتوری خامنه ای میباشند, با شعار "مرگ بر دیکتاتور."

درس دوم, به تفاله ها و پس مانده های حکومت ولی فقیه که خواهان بر پایی تظاهرات اما از نوع سکوت! شده بودند نیز درس فراموشی ناپذیری آموختند.
برای ولی فقیه مفتضح شده و سران خائن سکوت, فعلاهمین بس! تا بموقع اش ...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر