صفحات

۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

ديلی تلگراف: يوسف ندرخانی گفت من مصممانه بر ايمانم به مسيحيت پايبندم، و توبه نخواهم کردروزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن که هشدار وزير امورخارجه بريتانيا در زمينه اجرای حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی را عنوان گزارش خود قرار داده، می نويسد: يوسف ندرخانی عضو کليسای انجيلی ايران که در سال ٢٠٠۹ بازداشت شده، به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است.
اين کشيش ٣٤ ساله و پدر دو فرزند، يک کليسای خانگی را در خانه اش واقع در رشت، برپا کرده بود.
ديلی تلگراف می افزايد: بنا به گزارش ها دادگاه طی سه نوبت از اين کشيش خواسته بود تا از عقايد دينی خود دست برداشته مسلمان شود تا از حکم اعدام برهد؛ اما او با رد اين درخواست گفته است من مصممانه بر ايمانم به مسيحيت پايبندم، و توبه نخواهم کرد.
ديلی تلگراف می نويسد ويليام هيگ، وزيرامورخارجه بريتانيا، ازحکومت ايران خواهان لغو حکم اعدام يوسف ندرخانی شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر