صفحات

۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

رژیم ایران را متوقف کنید_ رژیم ایران اینبار قصد دارد کشیش نادرخانی را درصورت نفی نکردن ایمان مسیحی‌ خود, اعدام کند


رژیم ایران را متوقف کنیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر