صفحات

۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

اسامی زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهرکرج

اسامی زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: بر اساس اطلاعات دریافتی از زندان رجائی شهر کرج، اسامی اکثر زندانیان سیاسی که در این زندان به سر می برند ، فاش شد.به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، اسامی زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج به شرح زیر است:بند ۴علی صارمی، محکوم به اعداممحمد علی منصوری،محکوم به ۱۷ سال زندانصالح کهندل،محکوم به ۱۰ سال زندانسعید ماسوری، محکوم به حبس ابدهود یازرلو،محکوم به ۳ سالمیثلق یزدان نژاد، محکوم به ۱۳ سالعلی مویدی،محکوم به ۳ سالافشین بایمانی، محکوم به حبس ابدسید مهدی فطرت، محکوم به ۳ سالکریم معروف عزیز، محکوم به حبس ابدحسن طفاح،محکوم به ۱۵ سالشیر محمد رضایی ۴ سالبند ۶رضا جوشن، محکوم به یک سالشهرام پورمنصوری، محکوم به ابدناصح یوسفی، محکوم به ۵ سالاسماعیل اردویی،محکوم به ۱۵ سالبند ۵فرهنگ پورمنصوری، محکوم به حبس ابد بند یک
بهروز جاوید تهرانی،محکوم به ۹ سال
بند زنان کبری بنا زاده،محکوم به ۵ سال
زهرا جوشن، محکوم به یک سال بند ۳
منصور رادپور، محکوم به ۸ سال
منصور اسانلو،محکوم به ۵ سال
علی رضا کرمی خیرآبادی، محکوم به اعدام
حشمت الله طبرزدی، بلاتکلیف
مصطفی اسکندری، بلاتکلیف
مسعود باستانی، بلاتکلیف
احمد زیدآیادی، بلاتکلیف
مهمدی محمودیان، بلاتکلیف
رضا رفیعی، بلاتکلیف
بهنام فیوجی، بلاتکلیف
رسول بداغی، بلاتکلیف
عیسی سحرخیز، بلاتکلیف
داوود سلیمانی، بلاتکلیف
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
یازده تیرماه ۱۳۸۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر