صفحات

۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

عليه "رژيم ضد ايراني ولي فقيه" بپاخيزيد


زنان و مردان آگاه و مبارز, عليه "رژيم ضد ايراني ولي فقيه" بپاخيزيد

زنان , مردان , جوانان , نوجوانان , بازاريان , كارگران , دانشجويان , دانش آموزان و معلمان آگاه و مبارز, عليه "رژيم ضد ايراني ولي فقيه" بپاخيزيد.


سراسر ايران را به صحنه اعتصاب و نبرد با "حكومت اشغالگر خامنه اي" مبدل سازيم.


سلام بر "مبارزان مقدس آزادي" در جاي جاي ايران

سلام بر "قيام كنندگان براي آزادي" در سراسر ايران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر