صفحات

۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

هموطنان دلير و مبارز, بپاخيزيم!


هموطنان دلير و مبارز , براي نجات جان زندانيان سياسى اعتصاب غذايى در زندانهاي اوين و گوهردشت بپاخيزيم!


براي نجات جان زندانيان و اسيران تحت شكنجه و تجاوز و سنگسار و اعدام , در مقابل زندانها تجمع كنيم!


در خارج كشور براي نجات جان زندانيان و اسيران تحت شكنجه و تجاوز و سنگسار و اعدام در مقابل سفارتها و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي تظاهرات بپا كنيم!


هموطن مبارز و آزاديخواه, براي نجات ايران بپاخيز!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر