صفحات

۱۳۹۳ مرداد ۱۴, سه‌شنبه

نظر کشیش مریم جم در مورد جنگ میان حماس و اسرائیل


 Photo: ‎نظر کشیش مریم جم در مورد جنگ میان حماس و اسرائیل

کشیش مریم جم: برای اسرائیل، فلسطین، خاورمیانه و مردم ستمدیده این منطقه از جهان دعا می‌‌کنیم

 ۳۶ سال است که مردم ایران، اسرائیل، فلسطین، عراق، لبنان، سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه از دخالت ها، اشغالگری، قتل و غارت, بی‌رحمی، صدور بنیادگرایی، تروریسم و بمبگذاری توسط حاکمیت ضدّ مردمی خمینی-‌خامنه‌ای رنج می‌‌کشند.

در این میان گفتن از درد‌ها و رنج‌های مردم ایران تحت این حاکمیت ۳۶ ساله شیطانی, نیازی به توضیح ندارد.

بی‌رحمی‌های رژیم اشغالگر ایران در سوریه, و خونی که از پیکر مردم تحت ستم سوری توسط خامنه‌ای، اسد, حزب الله و وابستگان شان, هر روزه بر زمین می‌‌ریزد و تا بحال قریب به ۲۰۰،۰۰۰ از مردم، زن‌ها و کودکان سوریه قربانی گرفته است، از دست آوردهای حکومت ننگین ولی فقیه می‌‌باشد.

دردها و رنج‌های بیشمار مردم عراق که همزمان با رنج‌های مردم ایران با روی کار آمدن خمینی در سال ۱۳۵۷ آغاز شد, و بعد هم با حمله آمریکا به عراق و با اشغال عراق توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران, هر روز رو به وخامت گذاشته است. 

لبنان مسیحی‌ نیز از زمان انقلاب ایران در اشغال نیروهای رژیم ایران و عواملش و رژیم سوریه بوده است. مسیحیان لبنان توسط رژیم‌های ایران و سوریه بشدت سرکوب و بمباران شدند و در محاصره قرار گرفتند, و در حالیکه آنها نیروهای خودی و لبنانی بودند خلع سلاح شدند و به زندان افتادند. 

اما نیروی اشغالگر خارجی‌ حزب الله (ساخته دست رژیم ایران) در لبنان قدرت گرفت و سلاحش را با انبوهی از موشک ها، راکت‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی‌ ساخت رژیم ایران, حفظ کرد، بی‌ آنکه آمریکا و دولت‌های غرب هیچگونه مخالفتی نشان دهند!

کشور یهودی اسرائیل توسط رژیم ایران تهدید به نیستی‌ و نابودی شد.
 آن‌ دسته از مردان و زنان و کودکان یهودی که از هالوکست هیتلری جان بدر برده بودند دوباره توسط هیتلر دوران خمینی‌-خامنه‌ای تهدید به نابودی شدند.

تصور کنید زن‌ها و کودکان یهودی, ۳۶ سال در زیر تهدیدها، بمبگذاری در اتوبوس‌های شهری و اغذیه فروشی ها، پرتاب راکت به مدارس، بیمارستان ها، خانه‌های سالمندان، ربوده شدن,  قتل و تهدید به محو شدن از روی کره زمین شده اند.
ببینید که زندگی‌ برای این یهودیان تا چه حد سخت و رنج آور بوده است.
در منطقه ای‌‌ که عمد‌تاً مسلمان نشین است ببینید چقدر زندگی‌ برای مسیحیان و یهودیان دشوار بوده است, چرا که رژیم حاکم بر ایران حضور هیچکدام از اینها را در منطقه خاورمیانه‌ نمی‌‌پذیرد. 

رژیم-تروریستی ایران و دست ساخته اش "حماس", وجود کشور یهودی اسرائیل را به رسمیت نمی‌‌شناسد و خواهان حذف آن‌ است!
به همین دلیل مخالف راه حل همزیستی‌ ۲ دولت اسرائیل و فلسطین در کنار هم, و مخالف روند صلح در خاورمیانه است.

نکته بسیار قابل توجه اینکه "رژیم جمهوری اسلامی ایران" که خودش را رهبر مسلمانان و مستضعفان جهان می‌‌نامد, مسئول قتل و کشتار صدها هزار از مردم مسلمان ایران، عراق، فلسطین, سوریه, افغانستان و دیگر نقاط خاورمیانه و جهان نیز می‌‌باشد.

آخر کلام اینکه: تنها ریشه آتش افروزی‌ها در خاورمیانه "رژیم ایران" می‌‌باشد و تا زمانی‌ که این حکومت ساقط نشده است هیچ صلح و آرامشی در خاورمیانه و مابین فلسطین و اسرائیل بوجود نخواهد آمد.

این جنگ در حقیقت جنگ بین فلسطین و اسرائیل نیست, بلکه جنگ میان رژیم ایران و کشور و مردم یهودی اسرائیل است.

تنها راه بازگرداندن آرامش به خاورمیانه سرنگونی رژیم ایران است و بس.‎
کشیش مریم جم: برای اسرائیل، فلسطین، خاورمیانه و مردم ستمدیده این منطقه از جهان دعا می‌‌کنیم
 ۳۶ سال است که مردم ایران، اسرائیل، فلسطین، عراق، لبنان، سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه از دخالت ها،
اشغالگری، قتل وغارت, بی‌رحمی، صدور بنیادگرایی، تروریسم و بمبگذاری توسط حاکمیت ضدّ مردمی خمینی-‌خامنه‌ای رنج می‌‌کشند.

در این میان گفتن از درد‌ها و رنج‌های مردم ایران تحت این حاکمیت ۳۶ ساله شیطانی, نیازی به توضیح ندارد.بی‌رحمی‌های رژیم اشغالگر ایران در سوریه, و خونی که از پیکر مردم تحت ستم سوری توسط خامنه‌ای، اسد, حزب الله و وابستگان شان, هر روزه بر زمین می‌‌ریزد و تا بحال قریب به ۲۰۰،۰۰۰ از مردم، زن‌ها و کودکان سوریه قربانی گرفته است، از دست آوردهای حکومت ننگین ولی فقیه می‌‌باشد.دردها و رنج‌های بیشمار مردم عراق که همزمان با رنج‌های مردم ایران با روی کار آمدن خمینی در سال ۱۳۵۷ آغاز شد, و بعد هم با حمله آمریکا به عراق و با اشغال عراق توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران, هر روز رو به وخامت گذاشته است.لبنان مسیحی‌ نیز از زمان انقلاب ایران در اشغال نیروهای رژیم ایران و عواملش و رژیم سوریه بوده است. مسیحیان لبنان توسط رژیم‌های ایران و سوریه بشدت سرکوب و بمباران شدند و در محاصره قرار گرفتند, و در حالیکه آنها نیروهای خودی و لبنانی بودند خلع سلاح شدند و به زندان افتادند.

اما نیروی اشغالگر خارجی‌ حزب الله (ساخته دست رژیم ایران) در لبنان قدرت گرفت و سلاحش را با انبوهی از موشک ها، راکت‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی‌ ساخت رژیم ایران, حفظ کرد، بی‌ آنکه آمریکا و دولت‌های غرب هیچگونه مخالفتی نشان دهند!کشور یهودی اسرائیل توسط رژیم ایران تهدید به نیستی‌ و نابودی شد.
آن‌ دسته از مردان و زنان و کودکان یهودی که از هالوکاست هیتلری جان بدر برده بودند دوباره توسط هیتلر دوران خمینی‌-خامنه‌ای تهدید به نابودی شدند.

تصور کنید زن‌ها و کودکان یهودی, ۳۶ سال در زیر تهدیدها، بمبگذاری در اتوبوس‌های شهری و اغذیه فروشی ها، پرتاب راکت به مدارس، بیمارستان ها، خانه‌های سالمندان، ربوده شدن, قتل و تهدید به محو شدن از روی کره زمین شده اند.
ببینید که زندگی‌ برای این یهودیان تا چه حد سخت و رنج آور بوده است.
در منطقه ای‌‌ که عمد‌تاً مسلمان نشین است ببینید چقدر زندگی‌ برای مسیحیان و یهودیان دشوار بوده است, چرا که رژیم حاکم بر ایران حضور هیچکدام از اینها را در منطقه خاورمیانه‌ نمی‌‌پذیرد.

رژیم-تروریستی ایران و دست ساخته اش "حماس", وجود کشور یهودی اسرائیل را به رسمیت نمی‌‌شناسد و خواهان حذف آن‌ است!
به همین دلیل مخالف راه حل همزیستی‌ ۲ دولت اسرائیل و فلسطین در کنار هم, و مخالف روند صلح در خاورمیانه است.

نکته بسیار قابل توجه اینکه "رژیم جمهوری اسلامی ایران" که خودش را رهبر مسلمانان و مستضعفان جهان می‌‌نامد, مسئول قتل و کشتار صدها هزار از مردم مسلمان ایران، عراق، فلسطین, سوریه, افغانستان و دیگر نقاط خاورمیانه و جهان نیز می‌‌باشد.

آخر کلام اینکه: تنها ریشه آتش افروزی‌ها در خاورمیانه "رژیم ایران" می‌‌باشد و تا زمانی‌ که این حکومت ساقط نشده است هیچ صلح و آرامشی در خاورمیانه و مابین فلسطین و اسرائیل بوجود نخواهد آمد.

این جنگ در حقیقت جنگ بین فلسطین و اسرائیل نیست, بلکه جنگ میان رژیم ایران و کشور و مردم یهودی اسرائیل است.تنها راه بازگرداندن آرامش به خاورمیانه سرنگونی رژیم ایران است و بس.July 28, 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر