صفحات

۱۳۹۲ خرداد ۴, شنبه

ویدئو- زیر گرفتن و بشهادت رساندن مردم توسط نیروی انتظامی‌‌ در جریان اعتراضات ۸۸هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر