صفحات

۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

موضعگیری ها، دست و پا زدن ها، و جیغ های بنفش در مورد خروج مردم ایران از لیست تروریستی امریکاتلويزيون شبکه خبر (رژيم) ۸/۷/۱۳۹۱
دولت آمريکا رسماً منافقين را از ليست گروه های تروريستی خارج کرد.
گزارشگر تلويزيون رژيم: ... گروهک تروريستی منافقين در سه دهه گذشته، مسئول هزاران مورد ترور، کشتار و انفجار در ايران بوده و هزاران شهروند بی گناه را به خاک و خون کشيده است. گروهک تروريستی منافقين که اوايل دهه ۱۹۸۰با حمايت آمريکا و برخی کشورهای اروپايی در عراق مستقر شد، همکاری با صدام را نيز در قتل عام 25هزار نفر از کردهای عراق در کارنامه سياه خود به ثبت رسانده است.
... پس از اين دوران منافقين در عمل، نقش يک سازمان جاسوسی را برای آمريکا و صهيونيستها درباره فعاليتهای هسته يی صلح آميز در ايران ايفا کردند... ...

رئالف شولتمن نويسنده کتاب تاريخ پنهان صهيونيسم: ”از زمانی که (زبيدنيو) و برژنسکی مشاور پيشين امنيت ملی آمريکا به صدام گفت که به ايران حمله کنه، سازمان مجاهدين خلق در کنار صدام قرار گرفت. اونها در ارودگاه اشرف تمرينهای نظامی ديدند و دولت آمريکا در برهه های مختلف با اين گروه ارتباط داشته ”.
ادامه گزارش: حمايت آمريکا و اروپا از گروه منافقين در حالی صورت می گيره که اين گروه سابقه ترورهای بزرگ سياسی در ايران دهه 60 رو در کارنامه سياه خودش داره. انفجار تروريستی دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسوندن شهيد بهشتی و 72تن از شخصيتهای انقلاب، و نيز انفجار تروريستی دفتر نخست وزيری و به شهادت رسوندن شهيدان رجايی و باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير وقت کشور. علاوه بر اين، ترور بيش از 12هزار شهروند ايرانی هم در کارنامه تروريستی گروه منافقين ثبت شده

گزارش تلويزيون رژيم: آمريکا بار ديگر گروهک تروريستی منافقين را از ليست گروه های ترور خارج کرد و بدين ترتيب با آزاد کردن اموال بلوکه شده اين گروهک، امکان فعاليت آزادانه آنها را در خاک اين کشور بيش از پيش فراهم کرد. هر سه دليلی که آمريکا برای توجيه اين اقدام خود آورده است، قابل نقد و برخلاف اصول و موازين بين المللی است، چرا که جرم ارتکابی مشمول مرور زمان نمی شود و اعضای اين گروهک با ترور مردم و مسئولان ايرانی و همچنين همکاری با دشمن در زمان جنگ برای اشغال وطن، جرايم آشکاری را عليه ملت و دولت ايران مرتکب شده اند و بارها نيز به آن اذعان و اعتراف کرده اند. از طرف ديگر، برخلاف ادعاهای وزارت امور خارجه آمريکا اين گروهک در يک دهه گذشته نيز، به هيچ وجه از فعاليتهای تروريستی فاصله نگرفته و پا به پای سازمانهای اطلاعاتی رژيم صهيونيستی و غرب، در ترور دانشمندان هسته يی ايران نقش داشته و اين ترورها بدون نقش و همکاری مستقيم اعضای اين گروهک، امکانپذير نبود.
گزارشگر تلويزيون رژيم: وزارت امور خارجه آمريکا در توجيه خارج کردن گروهک تروريستی منافقين از ليست گروه های ترور، به گونه يی رفتار کرده که انگار اين سازمان در همکاری در خصوص تخليه پادگان اشرف، لطف کرده. حال آنکه، حضور اين گروهک در عراق به هيچ وجه با موافقت دولت و نظام سياسی جديد اين کشور همراه نبوده و مردم و دولت عراق نيز، همانند مردم و دولت ايران، بارها قربانی اقدامات تروريستی اين گروهک شده بودند. به همين علت هم اقدام آمريکا در خارج کردن اين گروهک از ليست ترور، با مخالفت مردم و دولت عراق نيز مواجه شده است.
آخوند خونخوار و کف بر دهان صادق لاريجانی سردژخيم قضاييه ولايت فقيه همزمان با اعدامهای دسته جمعی در داخل ايران
تلويزيون شبکه يک (رژيم) 5مهر ۱۳۹۱
آيت الله آملی لاريجانی به دولت آمريکا اخطار کرد: ايران از جنايت اين گروهک صرفنظر نمی کند.
آخوند آملی لاريجانی: ”اين جا بايد واقعاً به دولت آمريکا اخطار کنيم که هرگز ما نمی توانيم از جناياتی که اينها نسبت به ملت ما کردند صرفنظر کنيم اونها بايد به دولت ايران مسترد بشند محاکمه عادلانه بشن و مجازات بشوند و ما اين جا از دولت محترم می خواهيم از وزارت خارجه و کل دستگاه ديپلوماسی کشور که اين اخطار کشور ما را به نحو صريح و بی ابهام به آمريکاييها منتقل کنند و اينرا بدانند که کشور ايران، ملت ايران، دولت ايران هيچ گاه از حقی که در اين باب داره دست بکشد“.

سايت تلويزيون العالم (رژيم) 7مهر ۱۳۹۱:
آيت الله صادق آملی لاريجانی رئيس قوه قضاييه ايران خواستار استرداد رهبران گروه تروريستی خلق برای محاکمه آنها در تهران به خاطر جرايمی که در حق مردم ايران مرتکب شده اند گرديد.
آيت الله آملی لاريجانی ديروز چهارشنبه طی اظهارنظری با اشاره به تصميم دولت آمريکا مبنی بر حذف گروه تروريستی خلق از ليست تروريستی گفت اين تصميم با ادعاهای آمريکا در رابطه با مبارزه با تروريسم در تناقض است و اضافه کرد اين گروه تروريستی در قتل 17هزار تن از رهبران ارشد ايرانی و مردم عادی دست داشته است و غرب بايد بداند که مردم ايران جنايات اين گروه و حاميان آنها را فراموش نمی کنند.

سايت تابناک (رژيم) 5مهر ۱۳۹۱:
رئيس قوه قضاييه با اشاره به تناقضات آشکار در قانون اساسی آمريکا و رفتار اين کشور گفت: قانون اساسی آمريکا قانون بربريت است.
آملی لاريجانی افزود: به دولت آمريکا اخطار می کنيم که بدانند ملت و دولت ايران هرگز از جنايات گروهک منافقين به ملت ايران صرفنظر نخواهد کرد و از دولت و وزارت امور خارجه نيز می خواهيم اين اخطار را به نحوی صريح به دولت آمريکا منتقل کنند.
رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: دولت آمريکا و حاميانش هم بايد بدانند که اين نحو عمل کردن، اختصاص به آنها ندارد و تروريسم ممکن است همه جا باشد و هيچ کشوری از خطرات تروريسم مصون نيست.
پاسدار احمدی نژاد رئيس جمهور ارتجاع
تابناک 5مهر 91

«منافقين در ايران هيچ جايگاهی ندارند چرا که يک گروهک تروريستی هستند، اما به هر حال دولت آمريکا بايد در خصوص علت خروج نام گروهک تروريستی منافقين از فهرست سازمانهای تروريستی پاسخ دهد».
سخنگوی کتک خورده وزارت خارجه رژيم رامين مهمان پرست: رفتار دوگانه آمريکا در رابطه با تروريسم و استفاده ابزاری از گروهک های وابسته به اين پديده شوم برای پيشبرد اهداف و منافع سياسی خود موضوع جديدی نيست. وی افزود: جابه جايی اعضای اين گروهک تروريستی از پادگان اشرف به مکان ديگر به هيچ وجه بهانه قابل قبولی برای جامعه بين المللی نيست تا ماهيت تروريستی اين گروهک ناديده گرفته شود.

سازمان مجاهدين ارتجاع اسلامی، شکنجه گران ريزشی و پاسداران اطلاعات سپاه، دست ساز خمينی در فروردين۱۳۵۸، تحت نظر نماينده ولی فقيه آخوند راسی طوسي
مجاهدين خلق فرقه ای ضد آزادی و دموکراسی؛ اقدام آمريکا محکوم است
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن محکوم کردن شديد اقدام آمريکا در خارج کردن نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروه های تروريستی، مراتب تأسف و تأثر خود را از بی کفايتی و ناکارآمدی اقتدارگرايان حاکم در حفظ منافع ملی ايران، به دليل اتخاذ اين گونه سياستهای جهانی عليه کشورمان در عرصه ديپلوماتيک، اعلام می دارد... .
دولت آمريکا با ناديده گرفتن بمب گذاريهای هفتم تير، ششم شهريور و صدها عمليات تروريستی ديگر سازمان مجاهدين خلق در ايران که طی آن دهها تن از سران و مسؤلان کشور و صدها تن از ايرانيان بی گناه به شهادت رسيدند، منطق دوگانه خود را به نمايش گذاشته است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از همه گروه های اپوزيسيون ملی می خواهد با محکوم کردن اين اقدام، به دولتمردان آمريکا تفهيم کنند که چنين اقداماتی در ميان ايرانيان جز تشديد شک و ترديد درباره نيات آمريکا نسبت به ايران، دستاورد ديگری برای اين کشور نخواهد داشت.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران (شاخه خارج کشور) 15مهر۱۳۹۱

خودکارهای سبز ولی فقيه ارتجاع!
محمدرضا خاتمی: متأسفانه دولت آمريکا با خارج کردن نام اين جريان از ليست گروه های تروريستی، مرتکب اشتباه بزرگی شد و کاری کرد که ادعای پايبندی به دموکراسی و آزادی را نزد اين دولت زير سؤال می برد. اين کار دولت آمريکا نشان از اين دارد که آنها به غير از منافع خود، به مسائل ديگر اهميت نمی دهند و در شرايط فعلی چون با دولت ايران مخالفند و می خواهند دولت ايران را تحت فشار قرار دهند، پس از هر کس و ناکسی حاضرند حمايت کنند... .. دولت خاتمی اينها را در ليست برد ولی سياست غلط دولت فعلی باعث خروج آنها از ليست شد
اين کار دولت آمريکا نشان از اين دارد که آنها به غير از منافع خود، به مسائل ديگر اهميت نمی دهند و در شرايط فعلی چون با دولت ايران مخالفند و می خواهند دولت ايران را تحت فشار قرار دهند، پس از هر کس و ناکسی حاضرند حمايت کنند. ... در حالی که در دوران اصلاحات و با به کار گيری سياستهای دولت اصلاحات، بيشترين فشارها در جهان بر روی اين گروه تروريستی اعمال می شد. اما حالا چطور شده است که آنها از آن موقعيت به موقعيت فعلی رسيده اند؟ شايد بخش عمده يی از اين تغيير وضعيت منافقين در جامعه جهانی، ناشی از سياستهای نادرست خارجی دولت ايران در سالهای اخير باشد. ... “.
سپاه پاسداران ارتجاع آمريکا به دنبال خرابکاری در ايران از طريق منافقين است
آمريکا درصدد است با استفاده از اقدامات تخريبی و منافقين دست به گردآوری اطلاعات، جريان سازی و همچنين ساماندهی اقدامات تروريستی بزند.
آمريکا در شرايط بين الملل با توجه به بيداری اسلامی در منطقه و الگو شدن ايران در اين عرصه و همچنين موفقيت جمهوری اسلامی در جنبش جهانی اجلاس نم بدون واهمه از گروه های تروريستی حمايت می کند.
آنها تلاش دارند هم چون سال 88 در انتخابات پيش رو نقش آفرينی کنند هر چند مردم هوشيار تر از آن هستند که اجازه چنين کاری را به آنها دهند.
باند آخوندی بازاری رسالت، مجمع دژخيمان اوين و غارتگران بازار وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريکا در يک بيانيه رسمی نام گروهک منافقين را از ليست گروه های تروريستی خارج کرد و با اين کار عملاً راه را برای افزايش اقدامات خرابکارانه اين گروهک تروريستی هموار ساخت.
رسانه های عمومی بالاخص رسانه ملی نيز می تواند از بريدگان اين سازمان برای آگاهی بخشی هر چه بيشتر به نسل جديد و افشای زوايای تاريک اين سازمان مخوف و وابسته بهره مند شود. زمانی چهره واقعی اين گروه و اقدامات دشمنانه آنها طی سی و سه سال گذشته برای نسلهای جديد مشخص می گردد که مردم بدانند اين گروهک چگونه و چرا دست به خيانتهايی زده است که هيچ بديل و نظيری ندارد.
کيهان ولی فقيه ارتجاع و يک عضو مرکزيت گروه فدائيان خلق! يک عضو مرکزيت گروه فدائيان خلق به نام علی کشتگر تصريح کرد ناف سازمان مجاهدين خلق (منافقين) را با مزدوری بيگانه بريده اند و آنها قابل تغيير و اعتماد نيستند.
عضو مرکزيت گروهک متحد فدائيان خلق می نويسد: اظهارات مريم رجوی يک بار ديگر نشان می دهد که سازمان نه می تواند با گذشته خونين و خشونت آميز خود تعيين تکليف کند و نه از اتکا به قدرتهای خارجی دست بردارد و اين البته جای تعجب ندارد چرا که مايه انسجام آنها همين گذشته خونين و تبعات از جمله همکاری با عراق و قدرتهای مخالف جمهوری اسلامی است.

کيهان ارتجاع: اقدام آمريکا اعلام دشمنی نيابتی با رژيم است
نشان می دهد آمريکا دنبال راه حل سياسی برای چالشهای خود با (رژيم) ايران نيست
اقدام آمريکا در به رسميت شناختن سازمان تروريستی مجاهدين خلق، سبک عقلی است».
نشريه آلمانی دی سايت درباره حذف گروهک منافقين از فهرست گروه های تروريستی آمريکا نوشت: اقدام آمريکا اعلام دشمنی نيابتی با ايرانيهاست. در واقع آمريکا نشان می دهد دنبال راه حل سياسی برای چالشهای خود با ايران نيست. اين سازمان دست کم سال ۲۰۰۷ توسط واحدهای نظامی آمريکا آموزش ديده اند. آنها ظاهراً در ترور دانشمندان هسته يی ايران نيز با سرويس موساد اسراييل همکاری داشته اند. بنابراين طبيعی است که آمريکا اين گروه را از فهرست تروريستها خارج کند... .
رئيس اين گروه اکنون با نامه و مهر رسمی وزارت خارجه آمريکا، خود را نماينده مشروع مخالفان نشان می دهد و فراخوان تغيير صادر می کند به اين ترتيب حکومت ايران به سادگی می تواند اپوزيسيون را بی اعتبار کند و بگويد که آنها با تروريستها و تروريستها نيز به نوبه خود با آمريکا همدست و هم کاسه هستند.
گرفتاری سياست آمريکا درباره ايران اين گونه آغاز شد، با حمايت غرب از شاه، عليه جنبش آزاديخواهی ملی. شاه به دست اسلام گرايان سرنگون شد که غرب اکنون در مقابل آنها، از مجاهدين خلق حمايت می کند؟ ديوانگی است. وزارت خارجه آمريکا تأکيد می کند اين کشور با اين سازمان به هيچ رو «در جبهه مشترک عليه جمهوری اسلامی» قرار ندارد. واقعا؟ پس چرا خارج کردن آنها از فهرست گروه های تروريست؟
سفير عراق در رژيم و سفير رژيم در عراق
مجيد شيخ (سفير عراق در رژيم) :
ما مخالف تروريست هستيم، مخالف همه افرادی هستيم که صلاح ايران و عراق را نمی خواهند همکاری در اين زمينه به نظر من اهميت بسيار زيادی دارد
دانايی فر (سفير رژيم در عراق) : متأسفانه با حمايتهای بدون حد و حصری که آمريکاييها از اينها انجام دادند و دارند انجام می دن و اخيراً هم ما شاهد خروج اينها از ليست تروريستی بوديم باعث شده که اين پرونده طولانی بشه، وگرنه اينها در بين ملت عراق و در بين دولتمردان عراق جايگاهی ندارند و سابقه تروريستی اينها را همه می شناسند و اميدوار هستيم که هر چه سريعتر اينها از اين کمپ به خارج از عراق منتقل بشن.
دانايی فر: من امروز جلسه ای را با آقای کوبلر نماينده سازمان ملل که مسئول اين پرونده در بغداد هست داشتم بحثهای مفصلی توی اين زمينه داشتيم و توقعات ما در اين جلسه مطرح شد، مشکل اصلی در اين جاست که اکثر کشورهای دنيا با شناختی که از اينها دارند و شناخت تروريستی و اعمال جنايتکارانه که از اينها دارند پذيرای اينها نيستند، اما تعدادی از کشورها در حال حاضر، گروهی از اينها را اعلام کردند که می پذيريم که در مسير تکميل پرونده های اينها هست برای انتقال اينها به بعضی از کشورهای اروپايی.
از درون رژيم آخوندی - يک عضو شورای عالی امنيت رژيم آخوندها: -باور کنيد که اين بحث حقوقی است. بحث مجاهدين و آمريکا هميشه يک بحث سياسی بوده است و هيچ وقت حقوقی نبوده است.
-بارها مقامات امنيتی ايران با آمريکائيها در مورد مجاهدين ملاقات کردند، ولی آمريکائيها حاضر نشدند عليه مجاهدين کاری بکنند. بنابراين اگر کفه برد و باخت را در نظر بگيريم. ايران و عراق باختند و مجاهدين و آمريکا بردند.
-سايت 598 از جبهه پايداری هم نوشته است: اينها يک ميليون دلار به يک شرکت لابی برای خروج از ليست پرداخت کردند و اين را روزنامه گاردين هم خوشبختانه منعکس کرد.

در شورای عالی سياست گذاری موارد زير بحث و تصميم گيری شد
-انتشار عکسهای صدام با رجوی در شبکه ها و رسانه های مختلف
-توليد برنامه های تلويزيونی برای آگاه کردن مردم مخصوصاً جوانان بی اطلاع در صدا و سيما با استفاده از بريدگان از طريق وزارت اطلاعات و آقای هاشمی نژاد از کانونهابيليان
-بسيج خانواده های شهدای ترور در داخل و خارج
-وادار کردن دولت عراق و برادران عراقی به افزايش فشار عليه منافقين در اين کشور
بچه شاه و ابوعطای دموکراتيک!
تلويزيون صدای آمريکا 11مهر ۱۳۹۱:

سيامک دهقان پور: يکی از سوالاتی که مطرح کردند، اين که اين تجربه ها تکرار شده که نمونه گفتند، شايد اين کار کپی برداری اون چيزی که شورای ملی مقاومت، مجاهدين انجام دادن، پاسخ شما چيه؟
رضا پهلوی: من فکر کنم تفاوت خيلی بيشتری هست در اين که اين مسأله اصلاً صحبت از يک الترناتيو در قالب يک سازمان نيست، که مجاهدين مدعی اش هستند، بلکه يک حرکتی است که از تمام کنشگرهای سياسی که صرف نظر از تعلقات حزبی يا عقيدتی تون، بيايد از يک فرمولی حمايت بکنيد که تلاش در ايجاد و رسيدن به آن جو و شرايط سياسی در کشورمان هست.
رضا پهلوی: عرض کردم در ابتدای صبحت يک صافی در کار هست که نيروهايی که که سازگاری ندارند با اين اصول دموکراتيک، خودشون رو در عمل در صحنه خارج می کنند. عرض کردم شفافيت مسأله بسيار مهمی است شما می توانيد از خود کسانی که عضو سازمان مجاهدين بوده اند و الآن ديگه در آن سازمان نيستند بگيد نظر خود آنها که عضو سازمان بوده اند راجع به اين سازمان چی هست و بگند که آيا اين سازمان قابليت انجام اين کار را داره يا نه؟
دهقان پور: شما فکر می کنيد داره؟
رضا پهلوی: من فکر نمی کنم بنا به اون گفته ها، اما بنده نيستم که بخواهم قضاوت کنم، قضاوت باز در کرسی عمومی بايستی باشه و در صورت کاملاً شفاف، اگر مسئولان سازمان مجاهدين، امروز بيايند بگويند ما هم حاضريم مثل هر جريان ديگری که به اين مفاد به اين اصول اعتقاد داشته باشيم، هر ادعايی که قبلاً داشته ايم باطله، از اين پس ما می آييم به همان شکل بر اساس قضاوت عمومی و در اون راستا خودمان رو به معيار قضاوت قرار می دهيم اون ديگر کاملاً يک بحث جديد و تازه يی از جانب اون سازمان خواهد بود. آيا چنين سازمانی با اين گفتار جديد هم چنان به آن شکل باقی خواهد ماند؟ آن ديگه نمی دانم.
دهقان پور: راه خروج سازمان مجاهدين از ليست تروريستی به نظر شما يک تحول مثبته يا منفيه؟
رضا پهلوی: به نظر من برخوردی که تا به حال سازمان مجاهدين داشته و بر آن مبنا حمايت از اين سازمان، هم در جهت استحکام رژيم کمک خواهد کرد و هم در تضعيف و بقيه اپوزيسيون دموکراتيک، اگر يک دولتهايی يک کشورهايی بخواهند به شکل اخص فقط از يک سازمانی آن هم سازمان مجاهدين حمايت بکنند. من الزاماً اين خروج از ليست رو به عنوان يک تقويت سازمان نمی بينم يا يک نوع در واقع تأييد رفتارشون. البته اين برداشت شخصی من هست، باز ميگم اين بايست به قضاوت عموم بررسی بشه. ولی من معتقدم که يک حرکت دموکراتيک فی نفسه، يک حرکتی است که بايستی دعوت به مشارکت بکنه نه اين که بخواهد حذف بکنه اصلاً دموکراسی مسأله ارائه گزينه هاست نه حذف گزينه ها، به همين دليل هستش که من فکر می کنم در خيلی بحثهای ابتدايی حتی هنوز جامعه ما بعضی وقتها گير می کنه مثلاً سر شکل نظام...
تجمع اعتراضی سانديس خواران نظام در برابر سفارت سوئيس در تهران
خبرگزاری سپاه پاسداران-16مهر 91

تجمع اعتراضی خانواده های شهدای ترور در مقابل سفارت سوئيس
انجمن دوستداران عدالت در اعتراض به اقدام وزارت خارجه آمريکا در خارج کردن نام فرقه منافقين از ليست گروه های تروريستی اين کشور تجمع اعتراضی برگزار می کند.
اين تجمع در محکوميت تصميم کاملاً سياسی وزارت خارجه آمريکا، در مقابل سفارت سوئيس واقع در خيابان الهيه به عنوان حافظ منافع آمريکا، برگزار می شود.
قرار است اين تجمع در تاريخ چهارشنبه ۱۹/۷/۹۱ رأس ساعت 10 تا 12 صبح و با حضور خانواده های شهدای ترور که عمدتاً از خانواده های قربانی حملات تروريستی منافقين هستند، برگزار شود.
ديگر اقشار جامعه نيز خانواده های شهدای ترور را در اين تجمع همراهی می کنند.

ليست گذاری جديد يک مزدور لاحق و اظهارنظر يک کمونيست سابق!
امير احمدی: اقدام نه مثبت است نه منفی، من فکر می کنم که مجاهدين خلق روی ۳ تا ليست مشخص بود.
ليست تروريست آمريکايی، ليست منافقين جمهوری اسلامی و روی ليست خائنين به مردم ايران مخصوصاً در رابطه با جنگ با عراق. دولت آمريکا برای هدف فشار روی جمهوری اسلامی و در واقع در تحليل نهايی، تغيير رژيم در ايران مجاهدين را از ليست بر داشته احتمالاً در آينده نزديک سعی خواهد کرد که اين سازمان را سياسی تر بکنه و بعد تقويتش هم بکنه يعنی از حالت نظامی گری به طرف سياسی گری ببره و تقويتش کنه از نظر مالی و غيره که بتونه حتی فشار بيشتری روی ايران بذاره...
مجری: يعنی آمريکا چنين تلاشی می کنه آقای امير احمدی؟
امير احمدی: بله، بله آمريکا
مجری: که از ديد شما البته بله؟
امير احمدی: از ديد من آمريکائيها هدفشون استفاده در آينده در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی يا حداقل افزايش فشار برای گرفتن امتياز بيشتر از حکومته ولی همانجوری که عرض کردم، سازمان مجاهدين خلق هم چنان روی ليست منافقين در جمهوری اسلامی برای حکومت و خائنين برای ملت ايران می مانه و من مخصوصاً روی قسمت آخر تکيه می کنم. من فکر می کنم اين سازمان سوای اين که توی اين ليستهای منافق يا تروريسم باشه بايد برای ملت ايران توضيح بده که چرا کارهايی را که کرده، کرده؟ چرا با عراق مثلاً رفته با صدام حسين همکاری کرده؟ عليه ملت ايران و باعث شده که به همراه صدام که در حدود چهارصد پانصد هزار نفر ايرانی کشته و زخمی بشن و شهر و ده از بين برن و ميلياردها دلار به اون ملت صدمه بخوره، چرا، بايد يه سازمانی که يک روزی ايده آل جوانهای ايران بود، يک سازمان انقلابی بود جوانهای ايران چشم اميدشان به اون بود به يک وضعيتی به اين شکل در اومده؟
مجری: آقای امير احمدی شما صحبت از در واقع سه فهرست کرديد اولی و دومی روشنه، وزارت خارجه آمريکا و جمهوری اسلامی ايران ولی سومی را گفتيد که در واقع مردم ايران به عنوان خائن می شناسند اين ليست سوم کجا رسماً اعلام شده؟
امير احمدی: هيچ جا رسماً اعلام نشده ولی خوب شما با هر ايرانی، هر ايرانی ممکنه اغراق بشه با اکثر ايرانيهايی که صحبت می کنيد بحثشون اين نيست که مجاهد تروريسته يا منافقه بيشتر بحثشون اينه که خائنه!
به کشور خيانت کرده برای اين که به صدام حسين کمک کرده در جنگ طرف صدام بوده و مسائلی از اين دست، متأسفانه سازمان مجاهدين هنوز هم ياد نگرفته که حداقل در کنار مردم ايران باشه اگر نه در کنار حکومت.

مجری: بسيار خوب متشکرم آقای امير احمدی، آقای کشتگر تحليل شما را بشنويم
علی کشتگر: من فکرمی کنم که دولت آقای اوباما هم چنان طرفدار در واقع پشتيبانی از جنبش دموکراسی خواهی عدم خشونت در ايران هستند و من فکر نمی کنم آمريکائيها بخوان گروه های مسلح را در اين شرايط با سياست رسمی آقای اوباما گروه های مسلح را تقويت بکنند.
مجری: مقصود از گروه های مسلح کی اند آقای کشتگر؟
علی کشتگر: مقصودم سازمان مجاهدين هست.
مجری: مجاهدين که مسلح نيست، درسته؟ مجاهدين ديگه مسلح نيستند آقای کشتگر
علی کشتکر: بله، منتهی به هر حال هنوز از آن پيشينه انتقاد روشن و مشخصی نشده و اون پيشينه خونينی که هست هم چنان همان تکيه گاهشون هست.
مجری: آقای کشتگر مجاهدين الآن در واقع ده سال است که مبارزه مسلحانه را (من بر اساس بيانيه رسمی شون ميگم) کنار گذاشتن، و گفتن که هدفشان پيشبرد دموکراسی و آزادی در ايران هست با رفتارهای غيرخشونت آميز، بنابر اين در واقع شما وقتی به عنوان گروه مسلح ياد می کنيد با توجه به اين که خودشان هم اين جا نيستن حالا تو اين بحث ما اين يک مقدار قلب واقعيت ممکنه بشه! درسته؟
علی کشتگر: ببينيد، بسيار خوشحال کننده خواهد بود اگر که سازمان مجاهدين خلق واقعاً بيان به سمت جنبش عدم خشونت و همراه با روشهايی که اشائه ارزشهای دموکراتيک در ايران باعث ميشه و روشهای دموکراتيک که تعامل و گفتگو و شيوه های مبارزه عدم خشونت وارد بشن بسيار عالی است و بايد در واقع بايد بهشون خوش آمد گفت. اما آن چنان که تا امروز من شخصاً ميدونم، گروههايی که در خارج تربيت کردن، در عراق داشتن اينها هر چند که الآن ديگه نمی تونند مسلح باشند با توجه به اين که اون پايگاهی که داشتن از بين رفته، مجبور هستند از عراق بيان به کشورهای اروپايی، اما اگر اين شيوه واقعاً در عمل به شکل واقعی نقد بشه در تئوری و در عمل و مجاهدين نشان بدن که يک بخشی از جنبش دموکراسی خواهی عدم خشونت ايران هست به نظر من خيلی خوبه و باعث خوشحاليه، من شخصاً هنوز اين خوش بينی را ندارم و از صحبتهای خانم مريم رجوی هم يک همچين استنباطی ندارم، شما ملاحظه فرموديد که ايشان بعد از اين که از ليست ترور وزارت خارجه آمريکا بيرون آمدند بلافاصله اعلام کردند که اين مسأله سبب ميشه که ديگه موازنه قوا در ايران به هم بخوره رو، چه حسابی ايشان فکر کردند که موازنه قوا به هم می خوره به خاطر اين که فقط از ليست تروريستی وزارت خارجه آمريکا... .
مجری: آقای کشتگر گفته که اين کمک می کنه امروز هم يک مصاحبه ای با آسوشيتدپرس کرده خانم رجوی و ميگه اين ماجرا کمک خواهد کرد به مجاهدين خلق که بتونند فعاليتهای سياسی خودشون را بيشتر بکنند، مشخصاً داره ميگه می تونند با ديپلوماتها در کشورهای مختلف در تماس باشند اينها هيچ کدام معنی مسلح شدن نمی ده،
علی کشتکر: بسيار عالی است اميدوارم اينجوری باشه، ولی بهتر از هر چيز اين که به جای بازی در معادلات قدرتهای بيگانه، مجاهدين بيان و در واقع با جريانهای سياسی عدم خشونت و آزاديخواه در ايران گفتگو بکنند و تعامل بکنند ما تا امروز شاهد اين که مجاهدين تلاش بکنند به اين جرياناتی که در واقع جنبش دموکراسی خواهی سبز را در ايران ايجاد کردند، در واقع همراهی کردند و تا به امروز هم در جنبش ملی دموکراسی خواهی همه سعی می کنند همين وفاداری را داشته باشند و با چنين جنبشی ما الآن نمی بينيم که مجاهدين سعی کنند وارد تعامل و گفتگو با اين نيروها باشند. بيشتر باز همان معادلات خارجی است خوب حالا قبلاً عراق بوده امروز آمريکاست.
سوته دلی يک مزدور اجاره ای!
عليرضا نوری زاده:
«دوستی به من زنگ زد گفت مجاهدين را از صف تروريستها درآورده اند لابد برنامه ای برای ايران ريخته اند، گفتم شما نگرانيد؟! بجنبيد، حرکت کنيد. با خروج شان از فهرست تروريستها در آمريکا حالا حداقل اينه که آن ميليونها دلار پولايی که از صدام گرفته اند به کار می اندازند، سر و صدای بيشتری می کنند، برنامه تلويزيونشان رنگين تر می شه ولی نهايت چی؟! شما در قلب مردم ايران جای نداريد. روش تان را بايد عوض کنيد. همين رفتاری که با سخنگوی وزرات خارجه داشتند رامين مهمان پرست… اگر پليس آنجا نبود اين آقايان خانمهای عضو مجاهدين با مهمان پرست چه کار می کردند؟! آيا همانجا به آن تير چراغ دارش نمی زدند؟ همانجا زير لگد خوردش نمی کردند؟ بنابراين اينها تفاوتی با هم ندارند. توی خارج هم بدون قدرت، اينند وای به حال روزی که اينها توی يک جايی دستشان به قدرت برسد…
شما وقتی توان آدمکشی داشته باشيد دموکرات نمی شيد…
يک يادآوری تاريخی، نامه عوامل ارتجاع و استعمار در تايمز مالی
در مخالفت با لغو برچسب تروريستی، پشتوانه سياسی کشتار مجاهدين در اشرف
10 اوت ۲۰۱۱ (19مرداد90)

در 19مرداد ۱۳۹۰ در شرايطی که 4ماه از دومين قتل عام در اشرف با 36 شهيد و 345 مجروح می گذشت، در شرايطی که 225تن از مجاهدان اشرف مورد اصابت گلوله مستقيم يا ترکش نارنجک ها قرار گرفته بودند و 22تن از آنها در زير چرخهای زرهی تفاله های ارتجاع و استعمار در عراق به شهادت رسيدند يا به شدت مجروح شدند، و در شرايطی که حکومت مالکی ضرب الاجل کشتار بعدی رشيدترين فرزندان ايران زمين را در 31دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرده بود، 37تن از عوامل ارتجاع و استعمار تحت عنوان متخصصان ايرانی در تايمز مالی (ارگان غارتگران مالی ملت ايران) اعلام کردند که مجاهدين هيچ پايگاه سياسی و حمايت واقعی در ميان مردم ايران ندارند و متحد صدام حسين بوده و از اين رو به خاطر حملات متعدد تروريستی به شهروندان بيگناه ايرانی نبايد از ليست تروريستی آمريکا خارج شوند. علاوه بر اين به گفته ديده بان حقوق بشر و عوامل اطلاعات رژيم ايران اين يک سازمان فرقه مانند است. نبايد اپوزيسيون اصلی ايران تلقی شود. رهبران واقعی اپوزيسيون ايران همانا شيخ مهدی کروبی و نخست وزير اسبق خمينی حسين موسوی در جنبش سبز هستند.
از اين رو ما امضا کننده های زير می خواهيم نگرانی خود را نسبت به خروج بالقوه مجاهدين خلق (ام يی کی) از ليست سازمانهای تروريستی خارجی آمريکا اعلام کنيم. حذف نام مجاهدين خلق از ليست سازمانهای تروريستی خارجی و درک نادرست از بی اعتباری دموکراتيک آن و حمايتش در داخل ايران عواقب خطرناکی برای اپوزيسيون مشروع در داخل ايران خواهد داشت. بنابراين ما مصرانه از دولت آمريکا می خواهيم از لغو نامگذاری و درآميختن يک سازمان تروريستی با جنبش سبز اجتناب کند.
منظور امضاء کنندگان اين بود که آمريکا بايد کماکان به سرمايه گذاری خود بر روی باندهای مغلوب و ريزشی رژيم ولايت فقيه و فاشيسم دينی حاکم بر ايران بسنده کند.
آخوند محسن کديور از باند خاتمی،
هادی قائمی از تهيه کنندگان گزارش ديده بان حقوق بشر در ارتباط مستقيم با گشتاپوی آخوندی،
مزدور تريتا پارسی،
فاطمه حقيقت جو از باند خاتمی،
گری سيک استحاله چی و حامی ديرين رژيم آخوندی، در شمار امضاء کنندگان بودند.
اين اقدام در آن ايام بقدری مشمئز کننده و ننگين بود که انزجار هموطنانمان را بر انگيخت.
هنرمندان و شخصيتهای ايرانی کارزار شيطان سازی عليه مقاومت ايران را محکوم می کنند
واشينگتن تايمز - 10اکتبر ۲۰۱۱

هم ميهنان،
نامه 37نفر از حاميان رژيم ايران تحت عنوان «کارشناس.»... به وزير خارجه آمريکا برای نگه داشتن نام سازمان مجاهدين در ليست وزارت خارجه آمريکا يک درخواست سياسی نيست؛ بلکه يک عمل جنايتکارانه است. چرا که ادامه اين نامگذاری يعنی ادامه بهانه دادن به رژيمهای ايران و عراق برای سرکوب و کشتار مخالفان رژيم. مگر نه اين است که هر حرکتی با مارک انتساب به اين جريان تحت عنوان تروريسم مورد هجوم پاسداران جنايتکار و عمله و اکره ارتجاع قرار گرفته و می گيرد.
مدعيان «قانون گرايی» و «عدم خشونت» در وحشت از خروج نام مجاهدين از ليست تروريستی، همه دعاوی خود را به کناری گذاشته و «صلاحشان» را در اين ديده اند که هم قانون زير پا گذاشته شود و هم وحشيانه ترين خشونتها تکرار شود. نبايد فراموش کرد که اصلی ترين بهانه و دستاويز مالکی در حملات وحشيانه اش به ساکنان اشرف همين ليست است.
ما حقيقتاً معتقديم هرکس آزاد است با هر جريان سياسی موافق يا مخالف باشد. ولی تيز کردن تيغ عليه ۳۴۰۰نفر پناهنده محاصره شده و بی دفاع عملی هم تبهکارانه و هم جنايتکارانه است. از همين رو ما امضا کنندگان زير عمل اين 37تن را محکوم می کنيم و خواستار پايان دادن به اين ليست گذاری ناموجه و غيرقانونی هستيم.
- نعمت آزرم (شاعر و نويسنده)
- علی آيينه (شاعر)
- جواد اسديان (نويسنده)
-هنگامه افشار (روزنامه نگار- برنامه ساز تلويزيون)
-رسا افشارچی (نقاش و مجسمه ساز)
- يوسف اکرمی (فيلمساز)
- اسماعيل اوجی (نويسنده و مترجم)
- شهرام بروخيم (بازيگر و کارگردان سينما و تئاتر)
- علی اصغر بهروزيان (نويسنده)
- جمشيد پيمان (نويسنده و شاعر)
- صدرالدين تام (کارگردان سينما و تلويزيون)
- مهناز تميزی (فيلمساز)
-سعيدحبشی (نويسنده و روزنامه نگار-سناريست و کارگردان)
-هادی خرسندی (نويسنده طنز پرداز)
- اسماعيل خويی (شاعر)
- حسن داعی الاسلام (محقق ونويسنده)
- شهريار دادور (شاعر)
- مهدی ذکايی (نويسنده و روزنامه نگار)
- مهتاب رهبران (بازيگر سيمنا و تئاتر)
-فريدون ژورک (کارگردان سينما ون ويسنده)
- گيسو شاکری (شاعر و خواننده)
- ناصر شاهين پر (نويسنده)
-رضا شمس (نويسنده)
- خسرو شهرياری (کارگردان تئاتر)
- پرويز صياد (فيلمساز وکارگردان و بازيگر سينما وتئاتر)
- حسين فرجی (نويسنده و برنامه ساز تلويزيون)
-بهراد فردی (برنامه ساز و مجری تلويزيون)
- علی فياض (نويسنده)
- کيوان کابلی (نويسنده - فعال محيط زيست)
- رحمان کريمی (شاعر ونويسنده)
- رحيم کريمی (عکاس و فيلمساز)
- حجت کسرائيان (نقاش ومجسمه ساز)
- صمصام کشفی (شاعر ونويسنده)
- مرجان (بازيگر سينما و خواننده)
-بهرام مشيری (نويسنده و برنامه ساز تلويزيون)
- دکتر عزت مصلی نژاد (نويسنده و محقق)
- سيروس ملکوتی (موسيقيدان)
- حسين مهينی (فيلمساز)
-ناهيد نعيمی (هنرپيشه وخواننده)
- دکتر علی نوری (آهنگساز و استاد موسيقی ايرانی)
- سيروس وقوعی (فيلمساز)
-عبدی هزارخانی (فيلمساز)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر