صفحات

۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه

پاپ بندیکت قصد ندارد به ایران سفر کند

.
 سخنگوی واتیکان اعلام کرد، پاپ بندیکت شانزدهم قصد ندارد به ایران سفر کند.

به گفته سخنگوی واتیکان، درحال حاضر موضوع سفرپاپ به لبنان در پاییز امسال در دست بررسی قرار دارد.

روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی ایتالیا، آنسا، در خبری به نقل از سفیر رژیم ایران در واتیکان نوشت که دولت ایران از پاپ بندیکت شانزدهم دعوت رسمی بعمل آورده است و " مشتاقانه" خواهان انجام این سفر است!


جای دارد , و بایستی واقعا به رژیم درمانده ولی فقیه و خزعبلاتی که میگوید, خندید! رژیم تماما ضد مسیحی حاکم بر ایران [که بسیاری از رهبران مسیحی ایران را بصورت وحشتناکی بقتل رسانده و روزی نیست که کلیسا و مسیحیان از حمله و هجوم بسیجی ها و مزدوران خامنه ای در امان باشند] "مشتاقانه" خواهان انجام سفرپاپ بندیکت شانزدهم, رهبر کاتولیک های جهان به ایران است!


در پایان ضروری است یادآور شویم که برقراری هر گونه روابط با حکومت ضد ایرانی و ضد مسیحی حاکم بر ایران برعلیه منافع مردم و مسیحیان ایران است و هر چه سریعتر بایستی خاتمه داده شود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر