صفحات

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

خانم مسیحی 78 ساله, خواهر همسر اسقف ایرج متحده رهبر سابق کلیسای اسقفی, در اصفهان بازداشت شد


همزمان با بازداشت ناگهانی کشیش کلیسای پولس مقدس اصفهان, ماموران رژیم ایران یک خانم مسیحی مسن عضو فعال کلیسای حضرت لوقای آن شهر را نیز بازداشت نموده اند.
خانم حکیم پور یک پرستار ارشد بازنشسته است و به تنهائی در شهر اصفهان زندگی میکند. ایشان خواهر همسر " اسقف ایرج متحده" رهبر سابق کلیسای اسقفی می باشد.

همچون کشیش سلیمی, مشخص  نیست وزارت اطلاعات,  خانم گیتی حکیم پور را نیز به کدام زندان و یا بازداشتگاه منتقل کرده است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر