صفحات

۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

جمهوری اسلامی نباید پول مردم ایران را در اختیار قاتلی چون اسد قرار دهداوضاع در سوريه همچنان نا آرام است مردم همچنان به خيابان آمده و خواهان آزادی هستند. انقلاب سوريه در حال رشد است و  هرروز معترضين بيشتری به خيابان می آيند و روز به روز بيشتر از حمايت کشورهای عرب، کشورهای مسلمان و جوامع بين المللی بر خوردار می شوند. ناظران اتحاديه عرب از کشورهای گوناگون اعلام کرده اند که به سوريه نخواهند رفت چون تغييری درسياست های بشار اسد قابل ديدن نيست.
نظام جمهوری اسلامی تنها حکومت منطقه است که بی چون و چرا پشت سر رژيم بشار اسد ايستاده و همزبان با تبليغات دولت سوريه، معترضان به حکومت سوريه را «تروريست» می خواند.
گزارش های زیادی درباره فرار سربازان و افسران ارتش سوريه منتشر می شود و اینکه در کنار مردم عليه ارتش می جنگند.
شماری از افسران و سربازان در ارتش سوريه هستند که از سرکوب هموطنان شان خودداری می کنند و در کنار مردم قرار گرفته اند. آنها به طور زيرزمينی فعاليت می کنند و با نام «ارتش آزادیبخش سوريه» با نيروهای بشار اسد هم درگيری های مسلحانه داشته اند. شمار آن ها هر روز در حال افزايش است. در مقابل، ارتش بشار اسد سرگرم سرکوبی معترضين است.

بشار اسد ارتش را به سرکوبی معترضين و کشتار مردم  وادار کرده و ارتش را در شهرهایی مانند حمص، درعا و ديگر نقاط مستقر کرده است. اما تمام اين تلاش ها نتوانسته به اعتراض های مردم پايان بدهد.

_ در خبرها آمده بود که دولت ايران با اخوان المسلمين در سوريه تماس گرفته و به آنان پيشنهاد شرکت در قدرت سياسی و همکاری با بشار اسد رو داده. آيا اين خبر رو تاييد می کنيد؟

ملهم ال درووبی، مسوول روابط عمومی شورای مخالفان سوریه: ايرانی ها با يک واسطه برای ما پيام دادند و از رهبران اخوان المسلمين دعوت کردند تا به تهران بروند.  ما اين دعوت را رد کرديم و به آن ها پيام داديم که ما در حال حاضر به هيچ وجه تمايلی برای ديدار با دولت ايران نداريم چون هيچ نفعی به ما نمی رساند.

ما به دولت ايران پيام داديم که اول بايد ارسال، سلاح، پول و متخصص به سوريه را متوقف کند، از پشتيبانی از حکومت اسد دست بردارد. ما به آنها پيام داديم کاری که ايرانی ها بايد بکنند اين است که اگر نمی خواهند از مردم سوريه حمايت کنند دستکم بايد از پشتيبانی از بشار اسد دست بردارند و بی طرف باشند.

_ در خبرها اينجا و آنجا گفته می شود که نيروهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی همراه با نيروهای نظامی امنيتی سوريه در سرکوب مردم شرکت دارند. این اخبار تا چه اندازه صحت دارد؟

ملهم ال درووبی، مسوول روابط عمومی شورای مخالفان سوریه: دولت ايران مشاوران نظامی برای آموزش نيروهای سوری به سوريه فرستاده است.
همانطور که گفتم ايران اسلحه، پول و مشاوران نظامی در اختيار حکومتی مانند بشار اسد می گذارد. اين کار هم خلاف اصول بين المللی و هم عليه مردم سوريه است. دولت ايران بايد اين پول ها را برای غذا، آموزش و بهداشت خود مردم ايران هزينه کند نه اينکه در اختيار قاتلی مانند بشار اسد قرار دهد. از خبرگزاریها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر