صفحات

۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه

انفجار بمب علیه مقر نخست‌وزیری نروژ, را بشدت محکوم می‌کنیمانفجار بمب علیه مقر نخست‌وزیری نروژ  و تیراندازی به اردوی جوانان حزب کارگر در حومه اسلو، و رژیم ضدّ مسیحی‌ حاکم بر ایران را بشدت محکوم می‌کنیم


تروریسم افسار گسیخته رژیم ضدّ بشری حاکم بر ایران, بار دیگر و اینبار از نروژ سر بر آورد و باز هم به قتل بیگناهان انجامید.
انجام اینگونه آدم کشیهای بی‌رحمانه و جنایتکارانه علیه مردم بیدفاع، انگشتها را تنها باز هم به یک سو اشاره برده و میبرد که همانا رژیم دیکتاتوری تروریستی - بنیادگرای اسلامی خمینی و خامنه‌ای است.گفتند که قاتل یک مسیحی‌ بوده است و چنین و چنان! اما آیا این ترفندها دیگر خریداری دارد و یا هیچ کودکی را میفریبد؟
باز هم سعی‌ کردند که توفانی بپا کنند و " عبای رسوا، نخ نما و آلوده ملّا " را در زیر آن مخفی‌ کنند!
اما جامعه جهانی‌ امروز بسیار آگاه تر از آن است که فریب این بازی‌ها را بخورد.
جامعه جهانی‌ امروز خوب میداند که طرح، اطلاعات، پول و ایدئولوژی اینگونه عملیات القاعده و حزب‌الله گونه از کجا و برای چه مقاصدی آمده است!


دولتهای آمریکا و اروپایی بایستی هر چه سریعتر به مذاکره ومعامله با اصلی‌ترین حامی‌ تروریسم در جهان که همانا حکومت اشغالگر و تروریست خامنه‌ای می‌باشد پایان دهند , و مردم ایران را برای سرنگونی حکومت ولی‌ فقیه، و برقراری یک حکومت مردمی به رسمیت بشناسند. در اینصورت به تروریسم کور و بی‌رحمانه رژیم خامنه‌ای علیه شهروندان بیگناه در اروپا، آمریکا، خاورمیانه و آفریقا، پایان داده خواهد شد.


مسیحیان ایران
چهارم مرداد ۱۳۹۰ برابر با بيست و ششم ژوئيه ۲۰۱۱  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر