صفحات

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

او نابینایان را بینا می‌کند, آن دیگری بینایان را کور می‌کندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر