صفحات

۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

Holy Week


!Worshiping our dear Lord

(Palm Sunday (Passion Sunday


Passover

Maundy Thursday


Good Friday

Resurrection Sunday

Halleluja


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر