صفحات

۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

حكومت ولي فقيه قصد دارد یک مرد را نابينا كند

با تایید دیوان عالی كشور"تحت حاكميت بنيادگرائي اسلامي ولي فقيه", مردی در شهر قم به جرم اسیدپاشی نابینا می شود.
به گزارش رسانه های حكومتي، این مرد که مجتبی نام دارد و 25 ساله است با پاشیدن اسید به صورت مردی دیگر، باعث کوری هر دو چشم او شده است.
طبق رای دادگاه بدوی و با تایید دیوان عالی کشور، مجتبی به قصاص محکوم شده است و از ناحیه هر دو چشم با حضور پزشک قانونی کور خواهد شد.
صدور و احکام قصاص در ایران، همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری در جهان بوده است.
بر ما مردم ايران است كه به هر وسيله در "داخل و خارج از ايران" در مقابل وحشيگريهاي "حكومت شيطاني خامنه اي" بايستيم و اجازه ندهيم اين مجازاتهاي وحشيانه عليه مردممان به اجرا درآيد٠

همچنين اين وظيفه دولتهاي جهاني است كه "ماشين وحشتناك سركوب و ترور جمهوري اسلامي" عليه مردم ايران را متوقف كنند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر