صفحات

۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

از دانشجويان مبارز در دانشگاههاي سراسر ايران و زندانيان سياسي حمايت مي كنيم


از دانشجويان مبارز در دانشگاههاي سراسر ايران و زندانيان سياسي حمايت مي كنيم
در ايران , دانشگاه زنده است!
دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد!
زنداني سياسي آزاد بايد گردد!
زنده باد "جنبش دانشجوئي دانشگاههاي سراسر ايران" در همبستگي و اتحاد با جنبش آزاديخواهي تمامي اقشار بپاخاسته مردم ايران

سرنگون باد "حاكميت استبدادي , ظالمانه و سركوبگر بنيادگراي اسلامي ولي فقيه" در ايران
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر