صفحات

۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

اسلحه جنگ


اسلحه جنگ روحاني


در خاتمه از شما مي خواهم كه از قدرت عظيم خداوند در درون خود نيرو بگيريد و زور آور شويد!


خود را با تمام سلاح هاي خداوند مجهز كنيد تا بتوانيد در برابر وسوسه ها و نيرنگهاي شيطان ايستادگي نمائيد٠

بدانيد كه جنگ ما با انسانها نيست, انسانهائي كه گوشت و خون دارند, بلكه ما با موجودات نامرئي مي جنگيم كه بر جهان نامرئي حكومت مي كنند, يعني بر موجودات شيطاني و فرمانروايان شرور تاريكي٠ بلي, جنگ ما با اينهاست, با لشگرهائي از ارواح شرور كه در جهان ارواح زندگي مي كنند٠


بنابر اين از يك يك سلاح هاي خدا به هنگام حمله دشمنتان "شيطان" استفاده كنيد , تا بتوانيد حمله هاي او را دفع نمائيد و در آخر, پيروز بر پايهاي خود بايستيد.


اما براي اين منظور "كمربند محكم راستي" را به كمر ببنديد و "زره عدالت خدا" را در بر نمائيد٠ "كفش انجيل" را به پا كنيد تا به همه جا رفته, پيغام انجيل را به همه اعلام نمائيد٠ "سپر ايمان" را نيز برداريد تا در مقابل تيرهاي آتشين شيطان محفوظ بمانيد٠

"كلاهخود نجات" را بر سر بگذاريد و "شمشير روح" را كه همان كلام خداست, بدست گيريد٠


كتاب مقدس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر