صفحات

۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

مرضيه تا به آخر ايستادمرضيه تا به آخر ايستاد!مرضيه هنرمند محبوب مقاومت مردم ايران, تا به آخر در مقابل رژيم ولي فقيه ايستاد.

مرضيه, اين هنرمند عاليقدر در آزمايش خدا و خلق پيروز شد!


هم ميهنان, در اينجا يكبار ديگر با هم , و با خدا و خلق در زنجيرمان عهد مي بنديم كه براي نجات ايران, در مقابل حمله و هجوم ايلغار ويرانگر حكومت بنيادگراي اسلامي خامنه اي, با پرداخت هر بهائي تا بآخر بايستيم.


از خداوند براي روح مرضيه عزيزمان طلب بركت مي كنيم٠ روح زيباي او همواره شاد باد٠
جنبش مسيحيان ايران

بيست و هشتم مهر ۱۳۸۹ برابر با بيستم اکتبر ۲۰۱۰هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر