صفحات

۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

دولت امريكا اموال يك خانواده مسيحي ايراني را غارت كرده است


گزارش به مردم ايران


دولت امريكا اموال يك خانواده پناهنده مسيحي ايراني (مخالف رژيم ايران) در امريكا را غارت كرده است


هموطنان, همانطور كه آگاهيد و ما قبلا به اطلاعتان رسانديم; در تاريخ April 22, 2010 كماندوهاي امريكائي به منزل يك زن پناهنده مسيحي ايراني هجوم بردند و او را بدون هيچ دليلي دستبند زده و به زندان منتقل كردند!


اين عمل كماندوهاي امريكائي درست چند روز پيش از ورود احمدي نژاد به امريكا انجام شد!
پليس امريكا پيش از آزادي خانم جم از زندان , از او امضا گرفت كه او حق خروج از ايالتي كه در آن زندگي ميكند را ندارد!


خانم جم و خانواده او در زير فشارهاي طاقت فرسا از طرف دولت امريكا , همچنان به فعاليتهايشان عليه رژيم جنايتكار ايران ادامه داده اند.

با درود به مردم قهرمان و بپاخاسته ايران , گزارشهاي بيشتر در اينمورد را به اطلاعتان خواهيم رسانيد٠


جنبش مسيحيان ايران

بيست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ برابر با شانزدهم اوت ۲۰۱۰

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر