صفحات

۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

تصاوير, خانواده بازداشت شدگان در مقابل زندان اوين تجمع كردند


كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها : روز چهارشنبه تعدادي ازخانواده هاي زندانيان درمقابل درب زندان اوين تجمع كرده و تعدادي منتظر ملاقات و تعدادي نيز براي تعيين تكليف شدن وضعيت خانواده هايشان بودند . هميچنين خانواده اي با دسته گل لحظه شماری میکردند که ساعت آزادی فرا برسد تا با تمام وجود گل را تقدیم عزيز دربندشان کرده واورا در آغوش بکشند.
خانواده هائي كه درانتظار آزادي فرزندشان بودند ميگفتند كه آرزو ميكنيم و دعا ميكنيم هر شب و هر روز كه همه زندانيان سياسي آزاد شوند و خداوند فرياد رس آنها باشد . چون ازا ين رژيم و مامورينش كه جز زندان و بند وشكنجه چيزي نصيب جوانها و خانواده هاي آنها نميشود .هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر