صفحات

۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

فراخوان جنبش مسيحيان ايران بمناسبت "روز جهاني كارگر" براي خيزش سراسري عليه حكومت ولايت فقيهفراخوان جنبش مسيحيان ايران بمناسبت اول ماه مه, يازدهم ارديبهشت "روز جهاني كارگر" براي خيزش سراسري عليه حكومت ولايت فقيه

در انجيل لوقا, ما با عيسائي روبرو ميشويم كه همه را محبت ميكند چون براي او فقيرو غني, فرمانده و فرمانبر, ارباب و غلام, زن و مرد, ديندار و بي دين تفاوتي نميكند زيرا به گفته خودش, او طبيبي بود كه براي دردمندان و زحمتكشان آمده بود٠

هموطنان, كارگران, زحمتكشان, مردان و زنان آگاه و مبارز
براي بزرگداشت روز جهاني كارگر هر چه پرتوانتر, در سراسر ايران به خيابانها خواهيم آمد٠ خيابانهاي سراسر ايران را غريو اعتراضات و تظاهرات خشمگينانه خود عليه حكومت ضد كارگري, ضد انساني, ضد ايراني, غيرقانوني و نامشروع ولي فقيه خواهيم كرد٠ در يك همبستگي ملي و سراسري, همراه با كارگران و زحمتكشان ميهنمان, براي هر چه شعله ورتر كردن انقلاب عليه ظالمان و ستمگران حاكم برايران در اقصي نقاط ايران بپاخيزيم٠
عيسي گفت: اما اگر كوله بارو پول داريد, برداريد, و اگر شمشير نداريد بهتر است لباس خود را بفروشيد و شمشير بخريد


جنبش مسيحيان ايران
پنجم ارديبهشت ۱۳۸۹ برابر با بيست و پنجم آوريل ۲۰۱۰هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر