صفحات

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

دادگاهي در امريكا, بخاطر عمل غير قانوني در مورد يك خانواده پناهنده مسيحي ايراني امريكائي, عليه يك بانك در ايالت ويرجينيا راي صادر كرد٠

دادگاهي در امريكا, بخاطر عمل غير قانوني در مورد يك خانواده پناهنده مسيحي ايراني امريكائي, عليه يك بانك در ايالت ويرجينيا راي صادر كرد.
يكي از بزرگترين بانكهاي امريكا به جرم ربودن و همچنين فروختن اتومبيل يك خانواده پناهنده مسيحي ايراني امريكائي, در ايالت ويرجينيا براي دومين بار توسط دادگاه محكوم شد. اين مورد با زحمات و تلاش بسيار زياد اين خانواده به دادگاه برده شد و دادگاه در ماه قبل يعني در دوم آوريل ٢٠٠٩ اين بانك را به برگرداندن اتومبيل به اين خانواده يا مبلغ ده هزارو پانصد دلار جريمه نقدي متهم كرد٠ در حاليكه اين بانك حتي در دادگاه حاضر نشد و در مدت مهلت درخواست استيناف و بازنگري نيز درخواستي به دادگاه ارائه نكرد٠ اما اين بانك در ٢٨ آوريل يك درخواست به دادگاه فرستاد براي برگذاري جلسه ديگري در دادگاه٠ در اين جلسه محاكمه كه بيش از يكساعت روياروئي و مقابله وكلا را در بر داشت, قاضي دادگاه با قاطعيت تمام, مجددا و براي بار دوم, در چهاردهم ماه مي , به نفع اين خانواده پناهنده مسيحي راي داد٠

اين خانواده كه تمامي مبلغ بدهكاريشان به بانك را پرداخت كرده بودند٠ اما بانك از فرستادن سند مالكيت اين اتومبيل به آنها خودداري كرد. و اين اتومبيل هفت ماه پس از پرداخت آخرين مبلغ بدهكاري آنها به بانك, بوسيله بانك مذكور ربوده شد!

متاسفانه عملكرد اين بانك در مورد اين خانواده مسيحي داراي موارد متعدد غير قانوني و خلاف قوانين ميباشد كه بر همگان آشكار شد٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر