صفحات

۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه۱۶ دي، ۱۳۸۷ - January 5, 2009

اعدام جمعي 4زنداني و قطع دست و پاي يك زنداني با گيوتين


بنا بر گزارشهاي دريافتي روز 15دي87، رژيم ضدبشري در ايران در جديدترين جنايت اعدام جمعي، 4زنداني را در زندان بندرعباس به دار آويخت و يك دست و يك پاي يك زنداني ديگر را با گيوتين قطع كرد.
دژخيمان زندان دست راست و پاي چپ قرباني را با استفاده از گيوتيني كه به همين منظور ساخته شده است، از مچ قطع كردند.
4زنداني كه به دار آويخته شدند از دو سال پيش به اتهام دزدي در زندان به سر مي بردند.دستگاه قضائية رژيم هم چنين حكم اعدام يك زنداني را در خراسان رضوي صادر كرد. وي مهدي نام دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر